S námi budete zaručeně spokojeni

Být spokojený s firmou, která provádí opravy, popřípadě revize v kanalizacích, není tak jednoduché. Potrubí se totiž snadno a hlavně rádo porouchává, popřípadě ucpává. Proto je více než vhodné využívat moderních kamerových systémů, které budou takovéto potrubí pravidelně prohlížet z vnějšku i zevnitř. Pak se dá mnohem snáze zabránit různým poruchám, popřípadě ucpání.

Vozidla jsou na úrovni

Spokojeni budete i v případě, že si u nás objednáte i čištění kanalizace . Tento proces již neprobíhá tak, jak jste na to byli zvyklí z let minulých. Dnes již veškerou odpadní vodu nabíráme přímo do cisteren našich moderních vozidel, ve kterých pak probíhá samotná fáze oddělování kalu od vody. Tento proces není nikterak dlouhý a nevyžaduje přísun vody z Vašeho hydrantu, což je dobrý zpráva pro Vaši peněženku.

Ohodnoťte příspěvek