Získejte okamžitý přehled

Určitě budete souhlasit s tvrzením, že továrna je soustrojí, kde jeden pracovní výkon navazuje na další a ve finále vzniká produkt, na kterém se podíleli nejen dělníci ve výrobě, ale také kontrolor jakosti, skladník ve výdeji, vrátný a zodpovědná osoba za faktury. Ale Vy, jako manažer, byste o tomto procesu měl také vědět, i když nejste procesu přítomen. Jak nejlépe získáte okamžitý přehled o průběhu? Půjdete se zeptat dělníka, kontrolora nebo skladníka, v jaké fázi se onen zmíněný produkt nachází? Rozhodně ne. Firemní informační systém Vám okamžitě ukáže stadium produktu.

Zadejte pouze jasná pravidla

Přestaňte se honit po výrobních halách a promyslete si, jaká data zadat do systému, aby vše probíhalo hladce, ale s jasnými pravidly. To je Vaše práce. Každý dělá to, čemu rozumí. Myslete i na zastupitelnost pracovníků, Pokud právě v danou chvíli není oprávněný zaměstnanec v práci, musí být zastupitelný. A ten, kdo jej zastupuje, to musí vědět. Určete pravomoci. Určete časový rozpis výdejů ze skladů. Seznamte s tím zaměstnance. Vaše pracovní náplň je jasně daná, takže neztrácejte čas pobíháním po firmě. Tím pověřte někoho jiného.